BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Duyurular
HUSBİK İLE AVRUPA'DA STAJ FIRSATI

                                                                                                                    

HUSBİK ile AVRUPA’DA STAJ FIRSATI

Sağlık Bilimleri Staj Konsorsiyumu

 

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam etmektedir. Bu program kapsamında yer alan faaliyetlerden birisi de staj konsorsiyumudur.

Staj Konsorsiyumunun hedef kitlesi, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri için yurt dışında, alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanağı yaratmaktır.

Konsorsiyumun ortakları Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Türkiye Diyetisyenler Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği, Dudak- Damak Yarıkları Derneği, Ergoterapi Derneği, Hacettepe Hemşirelik Lisans ve Lisansüstü Mezunları Derneği, Nörogelişimsel Tedavi Terapistleri Derneği, Koklear Implant Derneği, Odyoloji, Konuşma ve Ses Uzmanları Derneği’dir. Hareketlilik aktivitelerinden konsorsiyumun yükseköğretim öğrencileri ve ortakların personelleri yararlanabilecektir. Öğrenci hareketliliği süresi en az 2 ay - en fazla 3 aydır. Öğrenciler staj yapacakları kurumları kendileri bulabilecekleri gibi konsorsiyum havuzundan da yararlanabileceklerdir.

Konsorsiyum ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere  http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/tr/husbik-93 sitesinden ulaşılabilir.

Başvurularla ilgili Erasmus Bölüm Koordinatörleri ile bağlantıya geçiniz.

HUSBİK kapsamında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nden Staj Hareketliliğine başvuruda bulunacak öğrencilerden yerleştirmeler esnasında öncelik tanınacak bölümler ve başvuru yapabilecek sınıflar aşağıda belirtilmiştir.

Bölümler

Sınıflar

 

Beslenme ve Diyetetik

2, 3 ve 4. Sınıf ve Lisansüstü Öğrencileri /7 kişi

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

2 ve 3. Sınıf ve Lisansüstü Öğrencileri /7 kişi

 

Hemşirelik

2 ve 3. Sınıf ve Lisansüstü Öğrencileri /7 kişi

 

Sağlık Yönetimi 

2, 3 ve 4. Sınıf ve Lisansüstü Öğrencileri /7 kişi

 

Sosyal Hizmet

2 ve 3. Sınıf ve Lisansüstü Öğrencileri /7 kişi

 

Spor Bilimleri

2, 3 ve 4. Sınıf Öğrencileri /7 kişi

 

Odyoloji Bölümü

2, 3 ve 4. Sınıf Öğrencileri/ 7 kişi

 

Başvuru Koşulları ve Seçim Kriterleri

  • Adayların son başvuru günü itibariyle lisans programlarında en az 2,20, lisansüstü programlarda ise en az 2,50 genel akademik not ortalamasına (CGPA) sahip olmaları gerekmektedir.

  • İngilizce yabancı dil seviyesini gösteren belge

  • Öğrencinin yurt dışında staj yapacağı kurumdan aldığı kabul mektubu/yazışma

  • Öğrenci seçiminde kullanılacak puan hesaplanırken CGPA % 50 ve İngilizce Yeterlilik Sınavı notu % 50 oranında etkili olacaktır.

  • Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün müfredatında zorunlu staj dersi olması şartı aranmamaktadır.

  • Aynı öğrenim seviyesinde daha önce Erasmus programından (öğrenim ya da staj faaliyetinden) yararlanmış olan öğrencilerin puanlarında 10 puan kesinti yapılır. -10 puan uygulaması, önceki öğrenim seviyesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz.

2019-2020 Dönemi Seçim Takvimi

21 Şubat 2020

Yabancı Dil Sınavı Başvurusu Son Günü*

Sınav 26 Şubat 2020Çarşamba günü saat 13:00’de Başkent Üniversitesi A Blok 1. Katta yapılacaktır.

Başvuru formu

2 Mart 2020- 27 Mart 2020            

Başvuruların Bölüm Koordinatörlerine Teslimi

27 Mart 2020– 2 Nisan 2020

Uygunluk Kontrolü

3 Nisan 2020

Yerleştirme Sonuçlarının Web Sayfasında Yayınlanması

6 Nisan 2020-10 Nisan 2020

Vazgeçme ve İtiraz

Vazgeçmek isteyen öğrenciler için AB Koordinatörlüğü’ne dilekçe teslim aralığı

2 Mart 2020– 6 Nisan 2020

Staj Hareketliliğinden hibesiz olarak yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru yapabilirler.

* Yabancı dil sınavı için ön başvurular bölüm Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.