BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Dekanın Mesajı

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye’de bu isimle kurulan ilk fakülte olup, Türkiye’ye de örnek oluşturmuştur. Fakültemizde Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet ve Spor Bilimleri bölümleri işbirliği halinde eğitim, öğretim ve araştırma fa- aliyetlerine devam etmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet HABERAL’ın “yaşamak güzel, yaşatmak sonsuz” felsefesiyle; hayata yıllar, yıllara da sağlık katmayı misyon edinmiştir. Bu misyonumuz doğrultusun- da, sağlık sorunlarına bütüncül yaklaşan, sağlık kavramının çok boyutluluğunu ve sağlık-yaşam kalitesi ilişkisini kavrayan; çağdaş bilimin getirdiği yeniliklere kolay uyum sağlayan, uluslararası düzeyde geçerli bilgi ve beceri birikimine sahip olan, alanlarında fark yaratacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu amaçla ni- telikli ve alanında başarılı akademik kadromuz, modern laboratuar olanaklarımız ve toplum sağlığını ön planda tutan bakış açımız ile öğrencilerimize ve ülkemize hizmet vermekten onur duyuyoruz. Ayrıca bilimsel araştırma ve yayınlarımız ile bilimsel gelişmelere katkı yapıyor, uluslararası işbirliklerimiz ile ülkemizi temsil et- meye devam ediyoruz.Ülkemizin geleceği olan siz gençleri nitelikli bilimsel eğitim almaya ve Başkent Üniversiteli olmanın ayrıcalıklarını yaşamaya bekliyoruz. Siz de kariyer ve gelecek planlarınızı gerçekleştirmek için mükemmellik yolculuğunda bize katılın.