BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Duyurular
Periyodik Muayene

Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın ilgi maddeleri doğrultusunda Başkent Üniversitesi KAMPÜS bölgesinde bu hizmetleri yürütmek üzere ‘‘İş Sağlığı ve Güvenliği'' birimi kurulmuştur. Bu birimin temel görevlerinden biride Üniversitemizin kendine bağlı Sağlık Kuruluşları dışındaki kurumlarda 2024 yılı Bahar Dönemi'nde stajını yapacak öğrencilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kuramsal bilgilendirme ve sınavları ile yapılandırılmış bir form üzerinde sağlık muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Meslek Yüksekokulunun bölümleri/programlarındaki öğrenciler bu kapsam içinde değerlendirilecektir

Staj/Uygulamaya çıkacak öğrenciler İşe giriş/periyodik muayene formunu doldurmak için tıklayınız.