BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Tanıtım

                                       

 

Türkiye’de ilk, dünyada marka, teknolojide ileri, sürdürülebilir sağlıkta öncü…

 

28.05.1999 tarih ve 12359 nolu YÖK oluru ile kurulan ve Türkiye’deki ilk Sağlık Bilimleri Fakültesi olan fakültemiz, aynı zamanda Hemşirelik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Beslenme-Diyetetik bölümlerini tek fakülte yapısı altında toplayan ilk fakülte de olmuştur.

 

Fakültemizde eğitim ve öğretime açılma tarihlerine göre aşağıdaki gibi sıralayabileceğimiz 8 bölümle devam etmekteyiz:

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü (15 Ocak 1994 tarih ve 3961 nolu Kanun)
  • Hemşirelik Bölümü (15 Ocak 1994 tarih ve 3961 nolu Kanun)
  • Sağlık Yönetimi Bölümü (15 Ocak 1994 tarih ve 3961 nolu Kanun)
  • Beslenme ve Diyetetik Bölümü (10.03.1999 tarih ve 5283 nolu YÖK oluru)
  • Egzersiz ve Spor Bölümü (20.08.1999 tarih ve 18859 nolu YÖK oluru)
  • Sosyal Hizmet Bölümü (08.03.2002 tarihinde 4617 nolu YÖK oluru)
  • Odyoloji Bölümü (20.03.2013 tarihinde 14457 nolu YÖK oluru)
  • İngilizce Hemşirelik Bölümü (15.04.2022)

 

Sağlık Bilimleri Fakültesinde; öğretim ve akademik faaliyetlerde insan ve sağlık konularına bütüncül ve kesintisiz yaklaşım ilkeleri temel alınmıştır. Fakültenin amacı, sağlık konusunun çok boyutluluğu ve sağlık-yaşam kalitesi ilişkisini kavrayan, 21. yüzyılın sağlık sektöründe bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri izleyen ve bu değişimleri yönetebilen, uluslararası düzeyde geçerli bilgi ve beceri birikimine sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda fakülte bünyesindeki bölümlerin öğretim ve araştırma öncelikleri belirlenmiş, gereksinim duyulan modern öğretim altyapısı ve nitelikli akademisyen kadrosu oluşturulmuştur.

 

 

 

Bu bakış açısıyla Fakültemizin vizyonunu;

 

Uluslararası bir marka olan, ileri ve dijital sağlık uygulamalarının her alanında Ar-Ge’ye dayalı bilimsel üretimde bulunan, sürdürülebilir sağlık temelli öğretim yapan ve bunu toplumsal katma değere dönüştüren bir fakülte olmaktır.

 

Kurulduğumuz ilk günden beri hedef ve amaçlarımıza ulaşmak için rehberimiz kalite standartları olmuştur. Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet Programlarımız, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SABAK),  Hemşirelik Programımız ise Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından akredite edilmiştir, Odyoloji ile Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümlerimiz ise akreditasyon çalışmalarını devam ettirmektedir.

 

Fakültemizde 2022-2023 akademik yılında 17 profesör, 12 doçent, 19 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 85 öğretim elamanımızla yaklaşık 1320 öğrencimize eğitim sunduk.  Kadrolu öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayımız 15’dir. Ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan öğretim elemanlarımızın başına düşen makale sayımız yıllık 1,5 iken, tüm akademik çıktılar açısından bu oran öğretim elemanı başına 28,5’dur. Bu oranlar kaliteli eğitimimizin göstergelerindendir.

Üniversitemiz Ankara’da en çok kadın istihdam eden kurum olarak ödüllü bir üniversitedir ve akademisyenlerimizin yaklaşık % 60’ı kadın akademisyenlerden oluşmaktadır. Fakültemizde ise kadın akademisyen oranı % 76’dır.  Bu oran Üniversitemizdeki liyakata dayalı istihdam politikamızın bir sonucudur. Aynı politikanın göstergesi olarak geçen yıl fakültedeki akademisyenlerimizin % 55’i üniversitemizin akademik performans sistemi içinde 1. kategoride yer almıştır.  Fakültemiz ise genel performans sıralamasında ilk üç içerisinde yerini korumaktadır.

Her yıl hızla artan bilimsel çıktılarımızın % 70’ine yakının Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun faaliyetler olması sürdürülebilirliğe verdiğimiz katkılar açısından da gurur vericidir.

Fakültemiz, sahip olduğu modern ve tam donanımlı labotatuvarlarının yanısıra, hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimiz  ile öğrencilerimize uygulamalı bir eğitim sunmaktadır. Türkiye genelindeki 10 hastanemiz ve diğer sağlık kuruluşlarımız, Gölbaşı ve Kızılachamam’daki Patalya Uygulama Otellerimiz, Açkar Süt Ürünleri Fabrikamız, TGA Gastronomi Akademimiz, Çikolata Yapım Atölyemiz ve PER Tarım kuruluşumuz ile fakülte öğrencilerimize uygulama, mesleki eğitim ve staj imkanı sunmaktayız.

Uygulamalı eğitime destek olarak öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini artırmaları ve uluslararası alanda yeni deneyimler edinmelerini sağlamak  amacıyla Erasmus+ programı yannda fakültemizin bir ayrıcağı olarak HÜSBİK programmız bulunmaktadır ve her yıl çok sayıda öğrencimiz bu programdan faydalanarak yurt dışında eğitim imkanı sağlamıştır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşun 100. Yılında ülkemizin sağlık sektörüne yaklaşık 4750 mezunumuzu kazandırmış bulunmaktayız.